Verhuur registratie formulier en voorwaarden

SUPer leuk dat je materiaal wilt huren om te gaan SUPpen!

Lees onderstaande informatie goed door en vul het registratieformulier in als je materiaal wilt gaan huren.

Algemene huurvoorwaarden – Board verhuur Fun-n-Stuff

Huren van het SUP materiaal is geheel op eigen risico.

Je vrijwaart Fun-n-Stuff voor iedere vorm van schade. Schade die je toebrengt aan derden daaronder begrepen.

Fun-n-Stuff gaat ervan uit dat je in goede gezondheid verkeert.

Je bent in het bezit van zwemdiploma A en een WA verzekering.

Fun-n-Stuff levert het materiaal en wij verwachten dat je zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat. Het materiaal dient na gebruik in dezelfde staat, compleet en schoon te worden ingeleverd. Schade en/of verlies van materiaal komt voor rekening van de huurder.

Het materiaal is niet verzekerd bij diefstal. Bij diefstal, verlies of schade door schuld is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Laat het materiaal dus niet ergens onbeheerd achter.

Breng het materiaal terug op de afgesproken tijd, zodat een volgende huurder ook op tijd kan gaan SUPpen. Bij te laat inleveren worden extra kosten in rekening gebracht worden.

Verhuur is vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding en toezicht van tenminste 1 volwassene.

Je dient een geldig legitimatie bewijs te overleggen. Zonder geldige legitimatie kunnen we helaas geen materiaal meegeven.

Je dient respectvol om te gaan met de natuur en het gebied waarin wordt geSUPt.

Vul onderstaand formulier in om SUP materiaal te kunnen huren: