Eigen Risico Verklaring

Eigen Risico Verklaring

Om deel te mogen nemen aan activiteiten, aangeboden door Fun-n-Stuff, verklaar ik dat:   

 • Ik begrijp dat deelname op eigen risico is en Fun-n-Stuff niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fun-n-Stuff.
 • Ik verantwoordelijk ben voor de kosten voortkomend uit schade die ik aanricht aan andere personen en/of aan het materiaal van Fun-n-Stuff.
 • Als ik meerdere personen aanmeld voor deelname, ik als hoofddeelnemer (degene die het deelnameformulier invult en instuurt) aansprakelijk ben voor iedereen die ik aanmeld.
 • Ik 16 jaar of ouder ben. Het is wel mogelijk om per gezin met meerdere personen mee te doen, waaronder kinderen, mits de hoofddeelnemer (degene die het deelnameformulier invult en instuurt) 18 jaar of ouder is.
 • Ik me te allen tijde houd aan de instructies die vanuit Fun-n-Stuff worden gegeven.
 • Ik minimaal in bezit ben van zwemdiploma A. Let op: bij activiteiten op het terrein van ’t Zwarte Plasje is het verplicht om zowel zwemdiploma A en B te hebben.
 • Ik niet onder invloed van alcohol en drugs ben.
 • Ik geen ernstige lichamelijk klachten heb waardoor mijn bewegingsvrijheid wordt beperkt.
 • Ik lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (inclusief medicijn gebruik) gemeld heb aan een van de instructeurs van Fun-n-Stuff.
 • Ik begrijp dat het dragen van een bril voor, tijdens en na de activiteit(en) onder mijn eigen risico valt.
 • Ik begrijp dat Fun-n-Stuff het recht heeft mij uit te sluiten van deelname bij overlast en de eventuele daarmee gemoeide kosten voor mijn rekening komen.
 • Ik Fun-n-Stuff niet aansprakelijk stel voor eventueel verlies van persoonlijke items voor, tijdens en na de activiteit(en).
 • Ik bovenstaande voorwaarden gelezen en begrepen heb.